Företagspresentation
Stockholms Målerikonservering AB är ett konservatorsföretag som ägs och drivs av Kristin Fyrand och Ewa Björdell, två målerikonservatorer med utbildning från Institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet samt från Restaureringskonst, Kungliga Konsthögskolan.
Stockholms Målerikonservering startades i juli 2004 som handelsbolag och blev i mars 2007 aktiebolag. Sedan starten har vi arbetat med ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla objekt, både statligt ägda, profana och kyrkliga.
Vi har inriktat oss på konservering av bemålade föremål och interiörer, upprättande av åtgärdsprogram, färgarkeologiska undersökningar samt upprättande av vård- och underhållsplaner. Vi har erfarenhet av att arbeta med digital bildhantering och registrering av information i databaser för dokumentation av utförda arbeten. Vi har ett eget mikroskop där vi analyserar färgskikts stratigrafi, pigment och bindemedel t.ex. i samband med färgarkeologiska undersökningar. Allt konserveringsarbete dokumenteras i enlighet med Riksantikvarieämbetets rekommendationer.
Vi har ett brett kontaktnät både i Sverige och internationellt vilket bidrar till att säkra bästa kvalitet i de många olika projekt vi arbetar med. Vi deltar även vid internationella konferenser som rör konservering och färgarkeologiska undersökningar. Vi har Bas P/ Bas U utbildning och kan därigenom ta arbetsmiljöansvar i konserveringsprojekt.
Vår ateljé finns på Olof Palmes gata 16 i Stockholm. Vid besök kontakta oss och avtala tid då vi inte alltid är på plats. Att få ett åtgärdsförslag och kostnadsuppskattning är kostnadsfritt. Kontakta oss via mail eller mobil.
Personal
Kristin Fyrand • Målerikonservator och delägare
1999-2000, Restaureringskonst, KKH, studieobjekt; Slott och Borgar
1996-99 Göteborgs Universitet, Konservatorsprogrammet vid Inst. för Kulturvård

Ewa BjördellMålerikonservator och delägare
2007-08 Restaureringskonst, KKH, Studieobjekt; Stockholmsoperan
1996-99 Göteborgs Universitet, Konservatorsprogrammet vid Inst. för Kulturvård
1989-91 Studier i konservering av måleri på duk och pannå, Istituto per l’Arte e il Restauro, Florens, Italien

Carl Frederik LindebergMålerikonservator
2000-04 Göteborgs Universitet, Konservatorsprogrammet vid Inst. för Kulturvård

Emelie Raine Hannfors Allmänkonservator
2009-2012 Göteborgs universitet, Konservatorsprogrammet vid Inst. för Kulturvård


Konservering av begravningsvapen från Värmdö kyrka
Konservering av begravningsvapen från Värmdö kyrka
onservering av mosaik, Kv. Basaren
onservering av mosaik, Kv. Basaren
Bakfickan, Operakällaren. Nytillverkade kakelkopior ersätter äldre lagningar utförda med blått kakel
Bakfickan, Operakällaren. Nytillverkade kakelkopior ersätter äldre lagningar utförda med blått kakel
Föredrag om konserveringsarbetena på Nationalmuseum
Föredrag om konserveringsarbetena på Nationalmuseum
Konservering av förgylld dekor, Länna kyrka
Konservering av förgylld dekor, Länna kyrka
Konservering av gipsskisser av Christian Eriksson
Konservering av gipsskisser av Christian Eriksson
Konservering av privatmålning i ateljé
Konservering av privatmålning i ateljé
Retuschering av draperimåleri, Skoklosters slott
Retuschering av draperimåleri, Skoklosters slott
Retuschering av takmålning i sakristia, Klosterkyrkan i Eskilstuna
Retuschering av takmålning i sakristia, Klosterkyrkan i Eskilstuna
Konservering av målningen Baptisterna av Gustaf Cederström med tillhörande originalram
Konservering av målningen Baptisterna av Gustaf Cederström med tillhörande originalram
Rengöring av medeltida kalkmåleri i Edebo kyrka
Rengöring av medeltida kalkmåleri i Edebo kyrka
Konservering av medeltida skulptur, Torshälla kyrka
Konservering av medeltida skulptur, Torshälla kyrka
Back to Top